Việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công
Kết nối

Hệ thống văn bản

zalo

ZALO

zalo Kênh Zalo Hệ thống văn bản