Việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công
Năm 2024, tập trung nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn thành phố

Năm 2024, tập trung nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn thành phố

Ngày 27-03-2024
Sáng 27/3, Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố họp triển khai công tác năm 2024. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam – Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. Tham dự có các thành viên Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật thành […]

Hệ thống văn bản

zalo

ZALO

zalo Kênh Zalo Hệ thống văn bản