Việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công
Thông qua 12 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thông qua 12 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 22-03-2024
Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Tại Kỳ họp, HĐND thành phố đã xem xét các Tờ […]

Hệ thống văn bản

zalo

ZALO

zalo Kênh Zalo Hệ thống văn bản