Việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công
Trồng 800 cây xanh các loại tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh để bảo vệ môi trường xung quanh

Trồng 800 cây xanh các loại tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh để bảo vệ môi trường xung quanh

Ngày 26-03-2024
Sáng 26/3, tại Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh (huyện Thủy Nguyên), Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng tổ chức Chương trình phát động trồng cây “Vì một Việt Nam xanh” và thúc đẩy phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại […]

Hệ thống văn bản

zalo

ZALO

zalo Kênh Zalo Hệ thống văn bản