Việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công

Quyết định ban hành Quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân (sửa đổi, bổ sung)

Số ký hiệu Số 1155-QĐ/TU ngày 20/10/2023
Ngày ban hành 20-10-2023
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
Trích yếu Quyết định Số 1155-QĐ/TU, ngày 20/10/2023 ban hành Quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân (sửa đổi, bổ sung)
Tài liệu đính kèm

qdtu-1155.doc

qdtu-1155-signed.pdf

Hệ thống văn bản

zalo

ZALO

zalo Kênh Zalo Hệ thống văn bản