Việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Thành ủy

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Thành ủy

Ngày 20-12-2022 Lượt xem 2793
Kết nối

Hệ thống văn bản

zalo

ZALO

zalo Kênh Zalo Hệ thống văn bản