Việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công

Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2024 của Ban Dân vận Thành ủy và Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố

Số ký hiệu Số 132-KH/BDVTU-BCSĐUBNDTP ngày 27/12/2023
Ngày ban hành 27-12-2023
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng và Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố
Trích yếu Kế hoạch Số 132-KH/BDVTU-BCSĐUBNDTP ngày 27/12/2023 phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2024 của Ban Dân vận Thành ủy và Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố
Tài liệu đính kèm

132-kh-0001.pdf

kh-132-ph-voi-bcsd-2024.doc

Hệ thống văn bản

THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

Thực hiện dân chủ ở cơ sở Hệ thống văn bản