Việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công

Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2024

Số ký hiệu Số 15-HD/BDVTU ngày 18/01/2024
Ngày ban hành 18-01-2024
Loại văn bản Khác
Cơ quan ban hành Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng
Trích yếu Hướng dẫn Số 15-HD/BDVTU, ngày 18/01/2024 của Ban Dân vận Thành ủy thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2024
Tài liệu đính kèm

hd-t-hien-p-trao-dvk-nam-2024-signed.pdf

pl-01-03.doc

Hệ thống văn bản

zalo

ZALO

zalo Kênh Zalo Hệ thống văn bản