Việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công

Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024 - 2030

Số ký hiệu Số 307-KL/TU ngày 19/01/2024
Ngày ban hành 19-01-2024
Loại văn bản Kết luận
Cơ quan ban hành Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
Trích yếu Kết luận Số 307-KL/TU, ngày 19/01/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024 - 2030
Tài liệu đính kèm

kltu-307-chuan-signed.pdf

Hệ thống văn bản

zalo

ZALO

zalo Kênh Zalo Hệ thống văn bản