Việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công

Chương trình hành động của Ban thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc

Số ký hiệu Số 66-CTr/TU ngày 02/02/2024
Ngày ban hành 02-02-2024
Loại văn bản Chương trình
Cơ quan ban hành Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
Trích yếu Chương trình hành động số 66-CTr/TU ngày 02/02/2024, của Ban thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 
Tài liệu đính kèm

ctrtu-66.doc

ctrtu-66-signed.pdf

ctrtu-66-phu-luc.doc

Các văn bản khác

Hệ thống văn bản

zalo

ZALO

zalo Kênh Zalo Hệ thống văn bản