Việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công
Tổ chức Bộ máy Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng

Tổ chức Bộ máy Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng

Ngày 05-09-2023 Lượt xem 1215

Kết nối

Hệ thống văn bản

zalo

ZALO

zalo Kênh Zalo Hệ thống văn bản