Việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công
Người dân thôn Tất Xứng, xã An Hồng làm giàu nhờ trồng cây gia vị

Người dân thôn Tất Xứng, xã An Hồng làm giàu nhờ trồng cây gia vị

Ngày 31-10-2023 Lượt xem 731

Chi bộ thôn sẽ tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thế nào và làm gì để người dân thực sự có cuộc sống sung túc khi sống trong làng nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là vấn đề được cấp ủy và nhiều đảng viên trong Chi bộ Chi bộ thôn Tất Xứng xã An Hồng, huyện An Dương trăn trở. Thực hiện Đề án của Huyện ủy về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, Chi bộ thôn Tất Xứng xã An Hồng, huyện An Dương xây dựng Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với 2 tiêu chí: Xây dựng đường giao thông nông thôn, sản xuất - thu nhập; giao cấp ủy, các thôn triển khai, các ban, ngành, đoàn thể cùng vào cuộc thực hiện. Đối với công tác tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó, trọng tâm là tuyên truyền, thuyết phục và vận động nhân dân tham gia công tác giải phóng mặt bằng thực hiện làm đường giao thông thôn, xóm. Chi bộ giao từng đảng viên, lựa chọn các hình thức tuyên truyền khá cụ thể, thiết thực như: Tuyên truyền trên tin, bài, tuyên truyền lồng ghép tại các hội nghị chi bộ, họp thôn; tuyên truyền trực quan bằng băng zôn, khẩu hiệu. Đặc biệt, thành lập các đoàn vận động trực tiếp đến từng gia đình nắm tâm tư, nguyện vọng, vận động Nhân dân hưởng ứng tham gia hiến đất làm đường, giải phóng mặt bằng, mở rộng diện tích trồng rau gia vị cho hiệu quả kinh tế cao góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Với cách làm “mưa dầm thấm lâu”, từng cán bộ, đảng viên đến từng gia đình, tranh thủ mọi diễn đàn, mọi nơi để vận động, thuyết phục. Bí thư Chi bộ thôn Tất Xứng cho biết, trong bối cảnh “tấc đất, tấc vàng”, giá trị đất ngày càng tăng nên việc vận động người dân hiến đất không dễ dàng. Song điều quan trọng là chi bộ bám sát chỉ đạo của cấp trên, tuyên truyền để người dân thấy được lợi ích trong thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu như đường to, rộng làm cho giá trị đất tăng lên, đi lại thuận tiện hơn (vì nhà nào cũng có điều kiện mua ô-tô, đường rộng, hai ô tô tránh nhau thoải mái). Mỗi khi có công, việc thì thuận tiện hơn rất nhiều. Vì thế mà người dân hiểu và tích cực tham gia hiến đất. Đến nay, chi bộ tham gia vận động 137/137 hộ, bằng 100% hộ dân hiến đất thổ cư, đất nông nghiệp hoàn trả đất hành lang, trong đó 52 hộ hiến đất thổ cư, đất hành lang với tổng diện tích là 810m (Trong đó đất thổ cư 243m, đất hành lang 558m); 85 hộ hiến đất nông nghiệp tổng diện tích 1.283m; di rời vật kiến trúc, cây cối bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.


 

Để người dân có thể sản xuất ổn định, làm giàu trên đồng đất quê hương, phát triển kinh tế hộ, Chi bộ động viên, khuyến khích các hộ dân chuyển đổi cây trồng, mở rộng diện tích trồng rau gia vị. Tổ hợp tác “Trồng rau gia vị” đã khắc phục khó khăn trong sản xuất nông nghiệp; giảm diện tích hoang hóa. Trước đây tổ hợp tác có trên 20 hộ gia đình trồng 2 ha rau gia vị, đến nay mở rộng diện tích thành 4,3 ha; cho thu nhập bình quân 1,39 triệu/ha/năm (50 triệu/sào/năm); trong đó có gia đình trồng 4 sào thu hoạch 200 triệu đồng/năm. Diện tích sâu trũng 5 mẫu được cải tạo đang phát triển nuôi trồng thủy sản cho thu nhập 500 triệu đồng/năm.

Sau khi triển khai thực hiện mô hình dân vận khéo về “vận động Nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn; mở rộng diện tích đất trồng rau gia vị cho hiệu quả kinh tế cao” của Chi bộ thôn Tất Xứng xã An Hồng, huyện An Dương đã góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Năm 2023 và những năm tiếp theo, Chi bộ thôn Tất Xứng xã An Hồng, huyện An Dương tiếp tục tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng ủy xã triển khai lan tỏa và nhân rộng mô hình; xây dựng kế hoạch cụ thể và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chi bộ, lãnh đạo các thôn làm tốt công tác rà soát việc mở rộng diện tích đất trồng rau gia vị cho hiệu quả kinh tế cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã. Đồng thời Chi bộ thôn tích cực tham mưu cho Đảng ủy xã nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã tích cực tham gia hưởng ứng, ủng hộ các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, tích cực tham gia hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn; mở rộng diện tích đất trồng rau gia vị cho hiệu quả kinh tế cao, góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội của địa phương./.

Đồng chí Nguyễn Thị Thoa,
Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy An Dương

Kết nối

Hệ thống văn bản

THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

Thực hiện dân chủ ở cơ sở Hệ thống văn bản